.
  • Rejestrator jazdy NTN-GD40

R20.jpegInternational-trade-25002500-px-400400-px-2-.pngNTN-GD40.png


Instrukcja obsługi i opis produktu

1. Miejsce mocowania kamery
2.Interfejs danych USB
3.Interfejs kamery tylnej
4.Klawisz wyboru trybu
5.Przycisk wyboru w górę
6.Klawisz akceptacji wyboru oraz wyłączenia zasilania
7.Przycisk wyboru w dół
8.Przycisk menu
9.Ekran LCD
10.Gniazdo karty TF
11.Reset
12.Objektyw
13.Głośnik Klawisz

2 Interfejs danych USB służy do podłączenia zewnętrznego zasilacza do ładowania akumulatora lub zapewnienia zasilania roboczego.
Klawisz 4 wyboru trybu >Naciśnij ten przycisk, aby przełączyć między aparatem zdjęciem a odtwarzaniem.
Urządzenie włącza się automatycznie z chwilą włączenia pojazdu – włącza automatyczny zapis.

Detekcja ruchu > W przypadku stanu czuwania proces ruchu jest rejestrowany automatycznie, gdy cel w obiektywie przesunie się. Uwaga: urządzenie wideo zostanie automatycznie wyłączone, gdy poziom naładowania baterii będzie niski.

Krótkie naciśnięcie przycisku 4 wyboru trybu, powoduje przejście do trybu aparatu, w lewym górnym rogu ekranu wyświetlana jest ikona aparatu. Naciśnij OK aby zrobić zdjęcie. ekran mignie jeden raz, informując, że zdjęcie zostało zakończone. Naciśnij przycisk OK, aby uruchomić kamerę, ikona kamery pojawi się z migającą czerwoną kropką, wskazując pracę wideo.

Odtwarzanie wideo/zdjęć > Krótkie naciśnięcie przycisku wyboru trybu (4) powoduje przejście do trybu odtwarzania, w lewym górnym rogu ekranu wyświetla ikonę odtwarzania. Krótkie naciśnięcie klawisza, aby wybrać plik; Naciśnij klawisz , aby wybrać plik,

Ustawienie menu > Naciśnij przycisk wyboru menu (8), aby przejść do stanu ustawień wideo. naciśnij krótko przycisk wyboru menu, aby wyjść ze stanu ustawień. W konfiguracji połączenia, przez krótkie naciśnięcie klawisza, możesz przełączać zestaw w górę iw dół, a następnie naciśnij klawisz OK, aby wejść do ustawienia.

Opis ładowania baterii > Istnieją trzy metody ładowania akumulatora, ładowanie czerwona lampka sygnalizacyjna w trakcie ładowania świeci się, czas ładowania wynosi około 180 minut, ładowanie czerwona lampka gaśnie automatycznie po zakończeniu ładowania. 1: użyj zasilacza do ładowania, 2: użyj ładowania PC-USB, 3: korzystanie z ładowania w samochodzie.

Ze względu na duże pliki wideo o wysokiej rozdzielczości, użyj szybkiej karty TP i kompatybilnej z SDHC, szybka karta TF będzie oznaczona logo C4 lub C6.

Importer: Alucon Invest Sp. Z o.o.
Ostrowite 3b, 86-141 Lniano